Stacks Image 94

Paul Vanden Meerssche

Ondernemer - Bestuurder
Lokaal politicus
Kandidaat Nr 4


Mijn aandacht gaat vooral naar locale economie, maar natuurlijk ook naar alle andere aspecten zoals bestuur, mobiliteit, sluikstorten, Vlaams beleid, veilige schoolomgevingen enz …
Ik ben nog een echte Bijgaardenaar, geboren en getogen.


Stacks Image 203

Groot-Bijgaarden telt meer dan 7000 inwoners en is daarmee na Dilbeek de grootste deelgemeente. Wonen, handel en industrie zijn er sterk met elkaar verweven. Dat maakt ook dat er specifieke uitdagingen zijn in Groot-Bijgaarden. Ik ben mij daar ten zeerste van bewust en schuif daarom een aantal belangrijke punten naar voor.

Veiligheid boven

Veiligheid en de zwakke weggebruiker zijn essentieel. Ik ga voor geen mobiliteitsbeleid waarbij voetpaden verdwijnen voor fietspaden. Ik wil evenmin een beleid waarin koning auto keizer is zonder beperking. Zeker de woonstraten verdienen bijzondere aandacht wanneer het gaat over snelheid en sluikverkeer.

Een groot-Bijgaarden
van de 21ste eeuw

De dorpskern, de woon- en winkelstraten evenals de bedrijfsterreinen moeten aan Groot-Bijgaarden een uitstraling geven dat het Pajottenland van de 21ste eeuw waardig is. De verschillende functies binnen de gemeente moeten volop gefaciliteert worden door het volgende bestuur. Ik wil investeren in een beleid dat inzet op leefbaarheid. Ik denk ondermeer aan volgende positieve maatregelen:
- hernieuwbare energie door particulieren, bedrijven en gemeente.
- laadpalen voor elektrische voertuigen.
- faciliteiten voor carpooling.
- een werkbaar parkeer- en fietsbeleid.
- en zo maximaal mogelijk groene openbare ruimte.
- het opleggen van strenge voorwaarden bij grote bouwprojecten inzake levenskwaliteit.

Samen sterk

Groot-Bijgaarden heeft geen dure studiebureaus nodig, maar een samenspel van inwoners, handelaars, scholen bedrijven en het gemeentebestuur. Het zijn deze actoren die vanuit een positie van gelijkwaardigheid een partnerschip moeten aangaan. Laten we vereende krachten een toekomstvisie uittekenen voor Groot-Bijgaarden en vooral: samen woorden omzetten in daden.

CONTACT


Paul Vanden Meerssche
Jozef Mertensstraat 43
1702 Groot-Bijgaarden
+32 (0) 0477/67.34.77
paulvdm54@icloud.com